Talerstol i gave til Hillerød

Hillerød Borgerstiftelse har foræret Hillerød en talerstol i gave, der nu står på Posen med udsigt over Slotssøen.
Hillerød Borgerstiftelse rundende 150 år i 2017 og ville i den anledning forære Hillerød by en gave. Hillerød kommune takkede ja, og talerstolen blev sat i værk. En kæmpe sten var nemlig dukket op i forbindelse med anlægsarbejdet til den nye klima- og miljøpark i udkanten af Hillerød på Solrødgård. Den 3 tons tunge granit sten, formodeligt bragt hertil med isen fra det østlige Sverige i den seneste istid, er blevet til en anderledes udgave af en talerstol.

Formanden for Dansk Billedhuggersamfund og billedhugger Søren Schaarup er idemanden bag stenen. Han har arbejdet med stenen henover vinteren 2017 og 2018 som allerede nu kan opleves på Posen i Hillerød.

Søren har i hans arbejde med stenen haft fokus på at få den til at fremstå rå og autentisk med polerede partier i stenen, der skal symbolisere tankebobler. Disse tankebobler er udtænk efter stenens funktion som talerstol og platform for mangfoldige tanker og ideer fra kommende talere på stedet.

Det var ikke sådan lige at finde en hensigtsmæssig plads til talerstolen, men fredag d. 3. august blev den placeret på Posen og står klar til at være midtpunkt for alle de kommende begivenheder, der skal holdes på posen, hvor en ”talerstol” eller i denne tilfælde en ”talersten” er nødvendig.

Officiel indvielse på Posen

D. 18. august kl. 10 kommer den officielle indvielse af talerstolen til at finde sted, hvor Borgestiftelsens Formand Helge Fyrsterling vil overdrage talerstolen til Hillerød By og det er Borgmester Kirsten Jensen, der på vegne af Hillerød tager i mod gaven. Efter indvielsen er der god lørdagsunderholdning med Hillerøds sommerarrangement Jazz i Rosenhaven (klik her for nærmere info).

Det er ikke første gang Hillerød Borgerstiftelse forærer byen en skulptur, for på den modsatte side af Slotssøen fra, hvor talerstolen står, lige nedenfor Borgestiftelsens ejendom i Helsingørsgade står ”sladrebænken”.
Hillerød Borgestiftelse er meget glade for at få lov til at bidrage med et stykke kunst til byen – og de håber på at kunne være med til at skabe et fremtidigt lokalt Speaker’s Corner med den nye skulptur.