Status på separatkloakering

Den nye klinkebelægning skrider frem

Belægningen er godt i gang, og allerede nu kan man se det første stykke, hvor den nye klinkebelægning spænder over hele gaden. Også de første trin og ramper ind til forretningerne er etableret. Denne løsning skal skabe god tilgængelighed efter forskrifterne.

I takt med at klinkebelægningen bliver færdig, udvides fortovsarealet. Der er mandet op med ekstra brolæggere, så der nu arbejdes flere steder på en gang.

Regnvand ledes i vandrender med rist over til Murer-Tonnys Stræde, hvor det vil blive renset, inden det udledes til Slotssøen. Risten er udformet, så den også kan fungere som ledelinje for svagtseende og blinde.

Den hvide kassetrailer, som kan ses i gadebilledet, indeholder den skærerobot, der skærer klinkerne. Robotten sikrer, at skæringerne bliver flottere og udføres hurtigere.

Se de forskellige billedserier fra april 2023 og frem til nu

Slotsgade med blik mod Torvet (Fotos af Charlotte Adamsen)

Slotsgade med blik mod Køies Bugt (Fotos af Charlotte Adamsen)

Slotsgade gadeplan (Fotos af Charlotte Adamsen)