Søstien spærres ved Murer-Tonnys Stræde

Som led i separatkloakeringsprojektet bliver det nødvendigt at spærre en kortere strækning på Søstien ud for Murer-Tonnys Stræde. Hillerød Kommune oplyser, at der skal etableres en renseløsning.

Spærringen betyder, at man ikke kan passere på dette sted, og at den populære rute ved Slotssøen derfor ikke kan gennemføres hele vejen rundt. 

Den pågældende strækning på Søstien vil være spærret fra den 6. februar til den 31. marts 2023.