Søstien genåbnet – cykling forbudt i gågaden

Passagen ved Søstien ud for Murer-Tonnys Stræde er genåbnet, og vi kan igen glæde os over at kunne gå og cykle rundt om Slotssøen.

Det har tidligere være tilladt at cykle i Slotsgades gågadestrækning før kl. 10 om morgenen og efter kl. 19 om aftenen. På grund af separatkloakeringsprojektet og renoveringen af gågaden er der kun begrænset passage, og derfor er det ikke tilladt at cykle på strækningen.

Den ændrede regel kan ses ved tydelig skiltning, men desværre oplever forretninger, kunder og borgere jævnligt farlige episoder mellem folk, der uforvarende går ud af en forretning og møder en kørende cyklist. 

Hillerød ByForum opfordrer til, at den nye, midlertidige regel overholdes, og at cyklisterne enten trækker deres cykler eller kører ad Søstien, som nu igen er åben hele vejen rundt.