Slotsgade midlertidigt åben for kørsel

Fra fredag den 16. december er det midlertidigt muligt at køre i den nederste del af Slotsgade fra Posen mod Slangerupgade.

På grund af den vedvarende frost indstilles brolægningen i Slotsgade på strækningen fra Posen og frem til Slangerupgade. Der vil blive lavet en midlertidig konstruktion med jernplader og ramper af grus på de dele af belægningen, som ikke er færdig, så der kan køres på strækningen.

Dog gør entreprenøren opmærksom på, at de udlagte jernplader kan være glatte i frost og snevejr, men er nødvendige for at beskytte bærelaget mod sporkøring.

OBS: Der vil være parkerings- og standsningsforbud i begge sider af gaden for at beskytte den endnu ikke færdige belægning mod utilsigtet kørsel på fortov.  

Såfremt frosten er væk og jordbunden tøet op, forventes brolægningen genoptaget i uge 3 (medio januar 2023), hvor vejen igen lukkes. Interimsvejen over Køies Bugt via Møllestræde vil fortsat kunne benyttes.

Forsinkelsen forventes ikke at få indflydelse på, at brolægningen som planlagt er færdig i foråret 2023.