Skulptur af Grevinde Danner på Torvet

Hillerød Bys Lokalråd vil rejse en skulptur af Grevinde Danner på Torvet i Hillerød, hvor hun boede fra 1848, til slottet brændte i 1859. Grevinde Danner blev gift med Frederik VII i Frederiksborg Slotskirke i 1850.
Sammen med Frederik VII etablerede hun et krisecenter “til gavn for fattige og efterladte piger” på Jægerspris Slot. Desuden oprettede hun i København, efter kongens død, en stiftelse “for fattige fruentimmere af arbejderstanden” (det nuværende Dannerhuset). Socialt engagement var en af hendes stærke sider, og det er bl.a. det, Hillerød Bys Lokalråd vil hylde hende for.

Stor betydning for kongen

Grevinde Danner var efter sigende en meget vigtig rådgiver for kongen i de hektiske dage i 1849, hvor Grundloven blev til. Hun siges bl.a. at have forklaret kongen, hvad der rørte sig af revolutioner og oprør ude i Europa. Hun tilskyndede ham til at skrive under på Grundloven i 1849.

Skulpturen

Skulpturen skal forestille grevinden, som hun så ud ved sit bryllup. Hun skal stå op ved en stol, der inviterer de passerende til at sidde ned og “få en snak med hende”.
Kunstneren bliver Malene Bjelke, som bl.a. kendes for skulpturen af Astrid Lindgren i Sophienborgskolens skolegård.

Der søges midler fra:

• Fonde og organisationer

• Lokale virksomheder

Crowdfunding

Hillerød ByForum bakker op

Hillerød ByForum har diskuteret idéen i den tidligere Torvegruppe, som efter sammenlægning med en anden arbejdsgruppe, nu hedder Vores Byrum. Her var opbakning til at lade en statue af Grevinde Danner fuldende historien på Torvet om det stærke og folkekære par.

Man kan læse mere om projektet på hjemmesiden www.hil-danner.dk og i denne avisartikel fra Frederiksborg Amts Avis.