Om Hillerød.nu

Hillerød.nu er udviklet og drevet af Hillerød ByForum.

Hillerød ByForum

Initiativ – koordinering – beslutningskraft – handling

Hillerød ByForum kan få de gode idéer til at blive virkelighed, fordi bymidtens centrale interessenter er med: Hillerød Shopping, ejendomsejere, liberale erhverv, kulturliv, frivillige og Hillerød Kommune.

Administrationen varetages af C4 , som også udfører opgaver for C4 Foreningen og C4 Videncenter. Hillerød ByForum, C4 Videncenter og C4 Foreningen arbejder alle fra hver sin vinkel på at styrke byens attraktionsværdi.

Hillerød ByForum er et offentligt-privat samarbejde, hvor man ud fra et fælles ejerskab udvikler, drifter og finansierer projekter i bymidten.

Hillerød ByForums forretningsplan

Hillerød ByForums bestyrelse

Vedtægter for Hillerød ByForum

C4 Videncenter
Krakasvej 17
3400 Hillerød

Hillerød Kommune

På Hillerød Kommunes hjemmeside www.hillerod.dk finder du selvbetjeningsløsninger og nyttig viden for dig, der bor eller driver virksomhed i kommunen. Du kan også løbende følge med i nyheder fra kommunen og finde politiske dagsordener og mødereferater.

Hillerød Kommunes facebookside www.facebook.com/hillerodkommune giver dig et indblik i livet i kommunen med små historier fra blandt andet byens skoler og dagtilbud, plejecentre, byudviklingsprojekter, events, trafik og veje.

Med kommunens APP Borgertip kan du give Hillerød Kommune et tip om skader eller manglende vedligeholdelse i byen. Dit tip bliver sendt til den rigtige medarbejder, og via APP’en kan du altid følge med i, hvor langt vi er med opgaven. Du kan downloade Borgertip på APP Store eller Google Play.

C4 Videncenter

C4 Videncenter ligger på Krakasvej 17, 3400 Hillerød, og er basen for innovative og vækstorienterede virksomheder.
Både mindre iværksættere og mellemstore virksomheder bor dør om dør, og her kan de sparre med “kolleger” udi iværksætteri eller erhvervsfremmeorganisationer som C4 Foreningen og Væksthus Hovedstadsregionen. Her er mulighed for at finde svar på de spørgsmål og behov, man vil møde som erhvervsdrivende, hvilket er styrken ved netværk og sparring under fælles tag.
C4 Videncenter står for administrationen af Hillerød ByForum, som har kontor i SlotsArkaderne.

www.c4.dk

Hillerød Cityforening

Hillerød Cityforening er en forening for erhvervsdrivende med butik, restauration m.v. i Hillerød. Sammen med SlotsArkaderne udgør de Hillerød Shopping.
Formålet er at bidrage aktivt til at sikre Hillerøds omdømme som en visionær og attraktiv handelsby, der til stadighed fornys og styrkes med respekt for skabte værdier og varetagelse af medlemmernes interesser.
Målsætningerne er at øge medlemmernes markedsandel i hovedstadsregionen ved at tiltrække flere købedygtige mennesker til foreningens medlemsområde. Det sker både gennem fælles aktiviteter, projekter og markedsføring i Hillerød ByForum og gennem medlemmernes egne tiltag.

Indmeldelse sker ved kontakt til C4 Videncenter: [email protected]

Bestyrelse valgt pr. 18. januar 2017

Martin Iversen, Kop & Kande, formand
Jacob Sundberg, Festsalen Hillerød, næstformand
Lone Nielsen, Hillerød Loppemarked, kasserer
Morten Buch, HL Mode
Simone Niebuhr Nogler, Giovanni’s
Peter Buhl Thomsen, Hillerød Posten
Susanne Yde, Unik Optik
Michael Johnson, Jyske Bank (suppleant)
Jørgen Raymond, Nærrevision (suppleant)

Vedtægter

SlotsArkaderne

SlotsArkaderne er kendt som Nordsjællands hyggeligste shoppingcenter. Med direkte adgang fra gågaden er SlotsArkaderne smukt integreret i bymidten.
SlotsArkaderne blev indviet i 1992 og var på daværende tidspunkt Danmarks største bycenter. SlotsArkaderne kunne dermed fejre deres 25 års jubilæum i oktober 2017.
SlotsArkaderne har gode parkeringsforhold i deres store parkeringshus med i alt 1100 p-pladser. Parkeringshuset har altid åbent, og man kan derfor også benytte P-huset udenfor SlotsArkadernes åbningstid.
De 60 butikker i SlotsArkaderne har en særlig stemning, der adskiller sig fra øvrige shoppingcentre. Det skyldes ikke mindst arkitekturen, hvor lyset kommer ned gennem glastaget i to etagers højde, og når tusmørket indfinder sig, tændes de store lysekroner.

slotsarkaderne.dk

Bestyrelse

Mads Pheiffer, Kiosk Bien, Formand

Jan Rem, Kaufmann, Næstformand

Marianne Petersen, Matas

Michael Møller Kristensen, Tøjeksperten

Frank Normann Nielsen, Intersport

Steen Olsen, Bilka

Ejendomsejere 

Danica og Frederiksborg Gruppen er blandt de ejendomsejere, der har meldt sig ind i Hillerød ByForum fra begyndelsen. Herigennem indgår de i et direkte samarbejde med centrale byrådspolitikere og øvrige interessenter i Hillerød og får indflydelse på byudviklingen i bymidten som f.eks. gågaderegulativet, parkeringsforhold, ren- og vedligehold, tryghed, events m.v.

Hillerød ByForum sikrer et bredt netværk, hvor alle parter arbejder for faldende tomgangstid i udlejning og vækst i omsætning og kundeflow.

Indmeldelse sker ved kontakt til Hillerød ByForum: [email protected]

Vedtægter

Liberale Erhverv

Formålet med foreningen Liberale Erhverv under Hillerød ByForum er at samle alle ejere af liberale erhverv i Hillerøds bymidte for at bidrage til og have indflydelse på byens udvikling for så vidt angår oplevelser, events, trafikale forhold, renhold og vedligehold, tryghed, stordriftsfordele ved bygnings- og butiksdrift m.v.

Indmeldelse sker ved kontakt til Hillerød ByForum: [email protected]

Vedtægter

Kultur

Kulturlivet er med til at gøre Hillerød levende i form af koncerter, teaterforestillinger, udstillinger, foredrag m.v.

Kulturen er repræsenteret i bestyrelsen med et medlem. Det er gratis for arrangører af kulturaktiviteter at blive medlem af Hillerød ByForum. Registrering sker i C4 Foreningen ved udfyldelse af dette skema:

Frivillige

De frivilliges indsats er uundværlig ved afholdelse af f.eks. Hillerød Slotssø Byfest, Studiestart og Kulturnat foruden drift af Den Lille Færge, Julemøllen, Klaverfabrikkens mange aktiviteter m.m.

De frivillige er repræsenteret i bestyrelsen med et medlem. Det er gratis for frivillige at blive medlem af Hillerød ByForum. Registrering sker i C4 Foreningen ved udfyldelse af dette skema:

Presseomtale

2017

04/10  Hillerøds nye fremtid begynder i bymidten (Frederiksborg Amts Avis)

Hillerød ByForum er i gang, og vi har klaret den måske største forhindring, der normalt bremser sådanne initiativer: Uenighed – for vi er alle enige og har en fælles vision. Direktør Erik Helmer Pedersen gør status i Frederiksborg Amts Avis.

 

28/4 Hillerød ByForum (TV Nordsjælland)

TV Nordsjælland har produceret en udsendelse om Hillerød ByForum. Se udsendelsen, der indeholder interviews med borgmester Dorte Meldgaard, FrederiksborgCentrets direktør Carsten Larsen og C4’s direktør Erik Helmer Pedersen.

 

4/4  Politikere: Nyt byforum er ”en meget stor ting” for Hillerød (Hillerød Posten)

Der var stor glæde over det nye samarbejde om Hillerøds bymidte ved byrådsmødet onsdag aften.

“Hillerød ByForum er en meget stor ting for Hillerød,” sagde viceborgmester Kirsten Jensen (S), som selv er med i den nye bestyrelse som ét af fire byrådsmedlemmer.

 

4/4   Byforum skal være med til at finde parkeringsløsninger (Hillerød Posten)

 

3/4  Borgere: ”Sådan udvikler vi bymidten” (Hillerød Posten)

Det nyoprettede Hillerød Byforum skal se nærmere på, hvordan Hillerød får den bedst mulige parkering.

Det var politikerne i Hillerød byråd enige om på deres møde i onsdags.

 

22/3   Hillerød styrker sin bymidte (Frederiksborg Amts Avis)

Et nyt slagkraftigt samarbejde – Hillerød ByForum – skal bane vejen for Hillerød som både aktiv handelsby og en bymidte med masser af liv og puls til gavn for såvel ejendomsejere, erhverv og besøgende.

 

21/3  Vision: Hillerød skal være en af landets stærkeste handelsbyer (Hillerød Posten)

Hillerød har skabt en unik platform for at udvikle bylivet til gavn for erhvervsliv, handel, ejendomsejere, kulturliv, kommune og borgere i hele Nordsjælland.

 

21/3  Stor Interesse for byens nye fællesskab (Frederiksborg Amts Avis)

ByForum har været undervejs i 2,5 år og er en forening, der favner handelslivet, kommunen, kulturen, liberalt erhverv, frivillige og ejendomsejerne i bymidten. Målet er at gennemføre Hillerødvisionen Fra Købstad til Mødestad, der styrker og udvikler Hillerød Bymidte for handel, erhverv, turister og borgere.

 

17/3  Mystisk hæderslampe gives tilbage til byen (Frederiksborg Amts Avis)

I 1990 fik flere personer en lampe i anledningen af, at Hillerød blev kåret som årets by. Det er uvist, hvem der stod bag lampegaven, men nu får Hillerød ByForum et eksemplar som symbol på ny udvikling i byen.

 

13/3   Alle er inviteret til åbningen af Hillerød ByForum (Frederiksborg Amts Avis)

Hillerød Byforum er en unik forening, der består af Hillerød Shopping, ejendomsejerne, de liberale erhverv, kulturlivet, de frivillige og Hillerød Kommune. Foreningen er skabt på baggrund af den internationale konstruktion Town Center Management, der skal muliggøre en ny forbedret og fremtidssikret udvikling af Hillerød bymidte.

 

10/3 Alle borgere er inviteret med: Festlig åbning af Hillerød Byforum (Hillerød Posten)

Hillerød Byforum bygger på den internationale konstruktion Town Center Mangement (TCM), der muliggør en ny, forbedret og fremtidssikret udvikling af Hillerød. I Hillerød Byforum skal fuldtidsansatte medarbejdere arbejde med bymidten ud fra en vedtaget plan og dermed tage af sig af bl.a. events i bymidten.

 

26/1  Hillerød Byforum: Udvikling på en ny måde (Hillerød Posten)

Town Center Management har skiftet navn til Hillerød Byforum. Det har den midlertidige bestyrelse vedtaget.

2016

3/11 Town center management: Fire byrådsmedlemmer i ny bestyrelse (Hillerød Posten)

Byrådet udpegede onsdag fire medlemmer af bestyrelsen, to fra hver af de to valggrupper i byrådet. Det bliver Kirsten Jensen (S) og Tue Tortzen (Fælleslisten) fra den ene valggruppe, mens Klaus Markussen (V) og Jonathan Nielsen (LA) blev udpeget fra den anden valggruppe.

 

29/10 Fire byrødder med i forberedende TCM-arbejde (Frederiksborg Amts Avis)

TCM står for Town Center Management, og i budgettet har forligspartiene sat penge af til TCM-arbejdet, der skal sikre og styrke Hillerøds position som Nordsjællands handels- og kulturcentrum.

 

27/9  C4 glæder sig over støtte til bymidteprojekt (Hillerød Posten)

Til næste år får det nye “Town Center Management” – TCM – penge med fra Hillerød Kommune. Som en del af budgetforliget sætter politikerne 500.000 kroner af i 2017 og 750.000 de følgende to år.

 

20/6  Handelsformand: Det er service og oplevelser, der gør en forskel i Hillerød (Hillerød Posten)

Formanden for Hillerød Cityforening, Michael Hartoft, arbejder til dagligt i bankverdenen. Alt i den finasielle sektor er digitaliseret, og hvis man ikke formår at gøre en forskel på en eller anden måde, så er det svært at få overbevist kunderne om, at der er en særlig god grund til at træde ind i “hans” butik.

“Det er nøjagtig det samme i detailhandlen. Hvis man ikke tilbyder noget ekstra, så kan man lige så godt handle på nettet.

 

8/3 Fælles byprojekt modtaget af ja-hatte (Hillerød Posten)

“Hvis vi vil noget andet, så er det logisk, at vi må gøre noget andet,” lød en af de pointer, som kommunaldirektør Erik Nygren opsummerede under et møde, hvor det såkaldte Town Center Management-projekt blev præsenteret over morgenkaffen for alle interesserede detailhandlere og liberale erhverv i bymidten.

 

4/3 Butikker skal stå sammen for at overleve (Frederiksborg Amts Avis)

Hvis butikkerne i Slots- og Helsingørsgade skal undgå lukning, så bliver de nødt til at gøre bymidten ekstraordinært attraktiv. Så kontant var udmeldingen til byens butiksejere, da de i går var inviteret til møde af den lokale erhvervsorganisation C4, Hillerød Kommune de to foreninger, der organiserer de handlende i byen; Hillerød Shopping og Cityforening.

 

7/2  C4’s og handlens ambition: Fuldtidsansatte skal passe på bymidten (Hillerød Posten)

Erhvervsorganisationen C4, cityforeningen og Hillerød Shopping foreslår, at et nyt center skal styre bymidten og vil have ejendomsejere med

3/2  Ejendomsejere sprang ikke på byudvikling (Frederiksborg Amts Avis)

På et møde i Slotssøpalæet i Helsingørsgade med imponerende udsigt mod slottet, byens vartegn, forsøgte borgmester Dorte Meldgaard (K), kommunaldirektør Erik Nygreen, direktør for C4 Videncenter Erik Helmer Pedersen, formand for Hillerød Shopping Mads Pheiffer og formand for Hillerød Cityforening Michael Hartoft at få ejendomsejerne med i projektet »fra købstad til mødestad«, der skal løfte bymidten.

 

31/1  Møde om Hillerøds fremtid på tirsdag (Hillerød Posten)

Hillerød Kommune, C4 Videncenter og Hillerød Shopping er godt i gang med at udvikle et Town Center Management (TCM) i Hillerød, og i den forbindelse har C4 arrangeret et møde med ejendomsejerne i det centrale Hillerød den 2. februar, hvor de inviteres til at indgå i dette samarbejde.

 

30/1  Ejendomsejere skal med i kampen for en levende bymidte (Frederiksborg Amts Avis)

I kampen om at fastholde og forstærke Hillerød som en levende handelsby forsøger C4 Videncenter, Hillerød Kommune og Hillerød Shopping nu at få ejendomsejerne i bymidten omkring gågaderne med i deres samarbejde.

 

2015

30/7  Erhvervsforening: Godt, at der nu kommer fokus på bymidten (Hillerød Posten)

Direktør i C4 Erik Helmer Pedersen mener ikke, at den nedslidte bymidte lever op til standarden for en slotsby.