Støberihallen

Nordstensvej 1

Oplevelser
Stoberihallen
Find vej

Hillerød Kommunes ressourcer i form af bygning, faciliteter og personale tilknyttet Støberihallen skal omsættes til kulturelle arrangementer til glæde for borgere i Hillerød og hele Nordsjælland.

Med kulturelle arrangementer menes: Teater, musik, dans, litteratur, billedkunst, film, foredrag om kulturelle emner og lignende kulturelle arrangementer.

Herudover kan Støberihallen benyttes til andre kommunale og folkeoplysende aktiviteter.

Anvendelsen af Støberihallens faciliteter koordineres af Musikbureauet, og alt brug af Støberihallen sker efter ansøgning.
Musikbureauet fastlægger fordelingen af tider til brugere af Støberihallen, under hensyn til Støberihallens formål samt variation og kvalitet i programmet.
Både hjemmehørende interesse- og genregrupper samt øvrige kulturaktører skal opfylde vilkår om seriøsitet, kulturelt indhold, realistisk budget m.v.

Der kan indgås aftale med interesse- og genregrupper som fx De Røde Veste om hvorledes disse kan understøtte Støberihallens kulturelle aktiviteter.

Støberihallen kan ikke anvendes til afholdelse af private fester/arrangementer af privat karakter.

Hillerød Musikskole har administration på 1. sal og der foregår undervisning af ca. 500 elever om ugen i bygningen.

X