Hillerøds Riddere

Forening af frivillige hjælpere til byen

Service
Shopping
Hillerøds Riddere
Find vej

Hillerøds Riddere blev stiftet i 2013. Det var direktør for FrederiksborgCentret, Carsten Larsen, der havde fået ideen med at Hillerøds Riddere skulle være med til at byde nye borgere velkommen til byen og hjælpe til ved idræts- og kulturarrangementer.

Hillerøds Riddere overtog hurtigt kommunens flag og opgaven med at sætte flag op i byen ved festlige begivenheder. Ingo, der er formand for Hillerøds Riddere, fortæller at de i starten skulle finde sponsorer til flagstænger, jakker og T-shirts. Flagene er en vigtig del af Hillerøds Ridderes arbejde, da Hillerøds borgere efterhånden ved, at når der er flag i byen, så er det fordi, det er en særlig lejlighed.

Frivillig organisation i Hillerød
Hillerøds Riddere er en organisation af frivillige, der betaler et årligt kontingent på 200 kr. for at være medlem, og så kan man vælge at hjælpe økonomisk eller som frivillig til de forskellige arrangementer i byen, hvor Hillerøds Riddere flittigt bliver brugt.

På nuværende tidspunkt er der 52 medlemmer i foreningen og det er primært den ældre aldersgruppe, men alle er velkommen og Hillerøds Riddere er en forening, man kan være stolt af at være medlem af.

Hillerøds Riddere hjælper til, hvor der er brug for en ekstra hånd med alle typer af praktiske opgaver. Det kan være ved idrætsarrangementer, parkering eller eksempelvis ved koncerter eller kulturelle begivenheder i FrederiksborgCentret, hvor de sælger drikkevarer i pausen og står i garderoben.

Tilmelding åben for alle
Det er hele Hillerød Kommune, der kan få glæde af de betænksomme Hillerøds Riddere og der er ikke nogle opgaver, der er for store eller for små. De rykker ud med en passende mængde frivillige, så længe man spørger om hjælp i god tid.

Alle kan som sagt være medlem af Hillerøds Riddere og der er både dagsarrangementer og aftenarrangementer, som man kan tilmelde sig alt efter interesse og tid.

Velkommen til Hillerøds Riddere

X