Om Hillerød.nu

Hillerød.nu er udviklet og drevet af Hillerød Byforum

Hillerød ByForum: Initiativ – Koordinering – Beslutningskraft – Handling

Hillerød ByForum er et offentligt-privat samarbejde, hvor man ud fra et fælles ejerskab udvikler, drifter og finansierer projekter i bymidten.

Hillerød ByForum kan få de gode idéer til at blive virkelighed, fordi bymidtens centrale interessenter er med: Hillerød Shopping, Ejendomsejerforeningen, Foreningen for Liberale Erhverv, kulturlivet, frivillige og Hillerød Kommune.

Det er medlemmerne, der betaler for, at der sker noget i byen. Man behøver ikke at være aktiv, men det hjælper på den samlede oplevelse, når flere arrangerer aktiviteter.

Kontingentet vedtages hvert år af medlemmerne på de respektive generalforsamlinger. Kontingentet er fradragsberettiget for erhvervsdrivende.

Administrationen varetages af C4 , som også udfører opgaver for C4 Foreningen og C4 Videncenter. Hillerød ByForum, C4 Videncenter og C4 Foreningen arbejder alle fra hver sin vinkel på at styrke byens attraktionsværdi.

Vedtægter for Hillerød ByForum

Hillerøds Kernefortælling

Hillerød Byforums årsberetning 2023

Hillerød ByForums årsberetning 2022

Hillerød ByForums årsberetning 2021

Hillerød ByForums årsberetning 2020

Hillerød ByForums årsberetning 2019

Hillerød ByForums årsberetning 2018

Læs mere om Hillerød ByForums projekter

Hillerød ByForums forretningsplan

Hillerød ByForums bestyrelse

Geografisk område

Netværk for Privat-offentligt bysamarbejde

C4 Videnscenter

Krakasvej 17

3400 Hillerød

Om Hillerød.nu

Formålet med Hillerød.nu er at markedsføre Hillerød med fokus på oplevelser i bymidten jf. forretningsplanen for Hillerød ByForum. Vi markedsfører events, der foregår i bymidten og er af generel offentlig relevans.
Større events med regional tiltrækningskraft uden for bymidten kan også markedsføres via Hillerød.nu.
”Nyheder” er artikler om oplevelsesmuligheder i bymidten.
Kultur/turisme er en del af Hillerød ByForum og omtales, da det er relevant og har betydning for markedsføringen.
Hillerød.nu præsenterer medlemmer af Hillerød ByForum med udadvendt aktivitet: Hillerød Cityforening, SlotsArkaderne, Liberale Erhverv, kulturlivet.
Forretninger uden for bymidten kan også blive medlem af en af Hillerød ByForums foreninger og blive inkluderet i Hillerød.nu. 

Kontakt: [email protected]
Hillerød ByForums kommunikationsafdeling har det redaktionelle ansvar.

Hillerød Kommune

På Hillerød Kommunes hjemmeside www.hillerod.dk finder du selvbetjeningsløsninger og nyttig viden for dig, der bor eller driver virksomhed i kommunen. Du kan også løbende følge med i nyheder fra kommunen og finde politiske dagsordener og mødereferater.

Hillerød Kommunes facebookside www.facebook.com/hillerodkommune giver dig et indblik i livet i kommunen med små historier fra blandt andet byens skoler og dagtilbud, plejecentre, byudviklingsprojekter, events, trafik og veje.

Med kommunens APP Borgertip kan du give Hillerød Kommune et tip om skader eller manglende vedligeholdelse i byen. Dit tip bliver sendt til den rigtige medarbejder, og via APP’en kan du altid følge med i, hvor langt vi er med opgaven. Du kan downloade Borgertip på APP Store eller Google Play.

C4 Videncenter

C4 Videncenter ligger på Krakasvej 17, 3400 Hillerød, og er basen for innovative og vækstorienterede virksomheder.
Både mindre iværksættere og mellemstore virksomheder bor dør om dør, og her kan de sparre med “kolleger” udi iværksætteri eller erhvervsfremmeorganisationer som C4 Foreningen og Væksthus Hovedstadsregionen. Her er mulighed for at finde svar på de spørgsmål og behov, man vil møde som erhvervsdrivende, hvilket er styrken ved netværk og sparring under fælles tag.
C4 Videncenter står for administrationen af Hillerød ByForum, som har kontor i SlotsArkaderne.

www.c4.dk

Hillerød Cityforening

Hillerød Cityforening er en forening for erhvervsdrivende med butik, restauration m.v. i Hillerød. Sammen med SlotsArkaderne udgør de Hillerød Shopping.
Formålet er at bidrage aktivt til at sikre Hillerøds omdømme som en visionær og attraktiv handelsby, der til stadighed fornys og styrkes med respekt for skabte værdier og varetagelse af medlemmernes interesser.
Målsætningerne er at øge medlemmernes markedsandel i hovedstadsregionen ved at tiltrække flere købedygtige mennesker til foreningens medlemsområde. Det sker både gennem fælles aktiviteter, projekter og markedsføring i Hillerød ByForum og gennem medlemmernes egne tiltag.

Indmeldelse sker ved kontakt til C4 Videncenter: [email protected]

Bestyrelse 

Palle Lange Andersen, Danske Bank, formand

Jacob Sundberg, Festsalen Hillerød, næstformand

Morten Buch, HL Mode

Jacob Dreyer, Hair by Gylvin

Lars Olsen, HTH Køkkener

Cecilia Nakskov Veistrup, Advokathuset Nordsjælland

Jens Risom, Nordic Tea

Thomas Øgard, Nordisk Film Biografer (suppleant)

Michelle Tran, Skin Corner, (suppleant)

Hillerød Cityforening pjece

Vedtægter

SlotsArkaderne

SlotsArkaderne er kendt som Nordsjællands hyggeligste shoppingcenter. Med direkte adgang fra gågaden er SlotsArkaderne smukt integreret i bymidten.
SlotsArkaderne blev indviet i 1992 og var på daværende tidspunkt Danmarks største bycenter. SlotsArkaderne kunne fejre deres 30 års jubilæum i oktober 2022.
SlotsArkaderne har gode parkeringsforhold i deres store parkeringshus med i alt 1100 p-pladser. Parkeringshuset har altid åbent, og man kan derfor også benytte P-huset udenfor SlotsArkadernes åbningstid. Der er 2 timers gratis parkering, hvis du har SlotsArkadernes app og registrerer din nummerplade.

De 55 butikker i SlotsArkaderne har en særlig stemning, der adskiller sig fra øvrige shoppingcentre. Det skyldes ikke mindst arkitekturen, hvor lyset kommer ned gennem glastaget i to etagers højde, og når tusmørket indfinder sig, tændes de store lysekroner.

Bestyrelse

Mads Albertsen, Bilka, formand

Vicky Jacobsen, BR

Jens Klint, Intersport

Lone Nielsen, Plaza

Christina Nymand Nielsen, centermanager

Jan Rem, Kaufmann

www.slotsarkaderne.dk

Ejendomsejere

Danica og Frederiksborg Gruppen er blandt de ejendomsejere, der har meldt sig ind i Hillerød ByForum fra begyndelsen. Herigennem indgår de i et direkte samarbejde med centrale byrådspolitikere og øvrige interessenter i Hillerød og får indflydelse på byudviklingen i bymidten som f.eks. gågaderegulativet, parkeringsforhold, ren- og vedligehold, tryghed, events m.v.

Hillerød ByForum sikrer et bredt netværk, hvor alle parter arbejder for faldende tomgangstid i udlejning og vækst i omsætning og kundeflow.

Indmeldelse sker ved kontakt til Hillerød ByForum: [email protected]

Vedtægter

Geografisk område

Liberale Erhverv

Formålet med foreningen Liberale Erhverv under Hillerød ByForum er at samle alle ejere af liberale erhverv i Hillerøds bymidte for at bidrage til og have indflydelse på byens udvikling for så vidt angår oplevelser, events, trafikale forhold, renhold og vedligehold, tryghed, stordriftsfordele ved bygnings- og butiksdrift m.v.

Indmeldelse sker ved kontakt til Hillerød ByForum: [email protected]

Vedtægter

Stiftelsesdokument 

Geografisk område

Kultur

Kulturlivet er med til at gøre Hillerød levende i form af koncerter, teaterforestillinger, udstillinger, foredrag m.v.

Kulturen er repræsenteret i bestyrelsen med et medlem. Det er gratis for arrangører af kulturaktiviteter at blive medlem af Hillerød ByForum. Registrering sker i C4 Foreningen ved udfyldelse af skemaet her.

Frivillige

De frivilliges indsats er uundværlig ved afholdelse af f.eks. Hillerød Slotssø Byfest, Studiestart og Kulturnat foruden drift af Den Lille Færge, Julemøllen, Klaverfabrikkens mange aktiviteter m.m.

De frivillige er repræsenteret i bestyrelsen med et medlem. Det er gratis for frivillige at blive medlem af Hillerød ByForum. Registrering sker i C4 Foreningen ved udfyldelse af skemaet her.