Inspirationsmøde om miljøpolitik

Hvordan laver vi den bedste kommune, hvor virksomheder og borgere lever godt sammen side om side? Det kan du være med til at sætte dit præg på.

Hillerød Byråd har besluttet at udarbejde en miljøpolitik for erhverv, som skal sætte rammerne for, hvordan det er at være virksomhed i Hillerød. Det handler om miljøet omkring erhvervslivet. Hvordan sikrer vi, at Hillerød Kommune er en god kommune at være i, både for borgere, for miljøet og for erhvervslivet? Hvordan samarbejder vi om at skabe den kommune?

Hvordan miljøpolitikken kommer til at se ud og hvad den skal indeholde, skal udarbejdes i fællesskab mellem politikere, virksomheder og borgere i Hillerød Kommune. Første skridt på vejen er afholdelsen af et inspirationsmøde om miljøpolitikken.
Vi tager helikopteren op over kommunen, hører om hvad kommunen kan og må inden for lovens rammer. Vi vil blive inspireret til, hvad miljøpolitikken kan indeholde, af en borger, der er nabo til en virksomhed, og af en miljøengageret virksomhed.
Derudover vil der være mulighed for at gå rundt i vores ”vidensbutikker” og stille spørgsmål til forskellige emner i forbindelse med kommunens muligheder overfor virksomhederne.

Inspirationsmødet afholdes onsdag d. 23. maj 2018 kl. 17-19 i rådhusets kantine, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød. Tilmelding til mødet er nødvendigt. Tilmelding skal ske på [email protected], hvor du bedes oplyse; navn, evt. virksomhed, adresse og mail.

Efter inspirationsmødet vil der blive samlet op på de inputs, som kommer frem i forbindelse med mødet. I løbet af efteråret 2018 vil der blive afholdt endnu et møde, hvor vi sammen skal arbejde videre ud fra det første udkast til miljøpolitikken for erhvervslivet.

Venlig Hilsen

Kirsten Jensen, Borgmester og Louise Colding Sørensen, Formand for Udvalget for Natur, Miljø og Klima

HILLERØD KOMMUNE | Trollesmindealle 27 | 3400 Hillerød | Telefon: 7232 0000 | hillerod.dk |