Indvielse af 15 historiske skilte

Knap så kendte historier kommer frem i lyset

De historiske skilte bliver indviet på Kulturnatten fredag den 8. september kl. 17.00 på Torvet. (Se program længere nede).

Indvielsen foregår fra scenen på Torvet og forestås af Hillerød ByForum med sine samarbejdspartnere: Direktør for C4/Hillerød ByForum Erik Helmer Pedersen, borgmester Kirsten Jensen (S), direktør for Museum Nordsjælland Ole Lass Jensen og formand for Lokalhistorisk Forening Asger Berg.

Hillerød ByForum retter en særlig tak til sponsorerne af de historiske skilte, Industri- og Haandværkerforeningen og ejerne af de medvirkende ejendomme.

Historiske skilte
Historiske skilte

 15 skilte på udvalgte ejendomme og pladser i bymidten skal udbrede kendskabet til Hillerøds historie. Hillerød ByForum står bag projektet, der er udført i samarbejde med Museum Nordsjælland, Lokalhistorisk Forening, Hillerød Kommune og de berørte ejendomsejere.

Projektet begyndte tilbage i 2018 som et led i at styrke kendskabet til Hillerøds historie.

”Frederiksborg Slot er fyrtårnet, men Hillerød indeholder mange flere historier, som vidner om en by med store personligheder og spændende begivenheder. De historier ville vi i Hillerød ByForum gerne have bragt mere frem i lyset til glæde for både borgerne og turisterne,” siger Carsten Larsen, formand for Hillerød ByForum.

Samtlige tekster til de 15 historiske skilte er udarbejdet af museumsinspektør, ph.d. Kristoffer Schmidt fra Museum Nordsjælland i samarbejde med Asger Berg, formand for Lokalhistorisk Forening. Museum Nordsjælland har ligeledes forestået oversættelsen til engelsk.

”Jeg blev involveret i Hillerød ByForums arbejdsgruppe i november 2018, og især mindes jeg vores møde på Fredensborg Slot, hvor vi skulle hen til garderen og sige, at vi havde et møde med detachementskommandøren, som var daværende byrådsmedlem Søren P. Østergaard. Mit arbejde har været at sparre med museumsinspektør Kristoffer Schmidt fra Museum Nordsjælland om teksterne,” siger Asger Berg, formand for Lokalhistorisk Forening.

I arbejdsgruppen om de historiske skilte deltog foruden Asger Berg også daværende byrådsmedlem Søren P. Østergaard (V), Jesper Steen Lorentzen, direktør i Frederiksborggruppen og Mette Kragh Faurholdt, citykoordinator i C4/Hillerød ByForum.

Præstegården

”De 15 skilte repræsenterer tilsammen nogle væsentlige snit gennem Hillerøds brogede historie helt fra 1500-tallet frem til i dag. Skiltene fortæller ikke bare om bygningerne, men også om de mennesker der virkede her og om vigtige begivenheder i byens historie. Det er skønt, at denne historieformidling kommer ud i selve byrummet – det er med til at give byens bygninger og pladser dybde og identitet,” siger Ole Lass Jensen, direktør for Museum Nordsjælland.

”Jeg er meget begejstret for skiltene og har været for denne tanke lige fra den spæde idé-start. Skiltene er med til at fortælle en historie til vores egne borgere. Det er ikke alene skilte til turister og andre gæster; det er vores historie, som mange af vi borgere måske ikke selv kender, og det er en skøn idé, at vi kan gå rundt i vores egen by og blive klogere,” siger borgmester Kirsten Jensen.

Ruten til byvandringen udgøres af følgende 15 seværdigheder:

 1. Slotskroen, Slotsgade 67 (fritstående skilt)
 2. Annaborg, Frederiksværksgade 2 (fritstående skilt)
 3. Posen (fritstående skilt)
 4. Kornmagasinet, Møllestræde 5 (på facaden)
 5. Håndværkets og industriens hus, Møllestræde 9 (på facaden)
 6. Pontoppidans hus, Møllestræde 11 (på facaden)
 7. Støberihallen, Nordstensvej 1 (på facaden)
 8. Bankbygningen, Torvet 8 (på facaden)
 9. Frederik VII-statuen på Torvet (på facaden)
 10. Det gamle rådhus, Torvet 2 (på facaden)
 11. Præstegården, Kannikegade 2 (på facaden)
 12. Latinskolen, Søndre Jernbanevej 4 (på facaden)
 13. Hillerød Kirke, Østergade 12 (fritstående skilt)
 14. Hillerød Kirkegård (fritstående skilt)
 15. Hillerød Station, Ndr. Jernbanevej 37 (på facaden)

Program for indvielsen på Torvet, scenen kl. 17.00

 • Drabantgarden spiller to numre
 • Erik Helmer Pedersen, C4/Hillerød ByForum byder velkommen
 • Taler ved borgmester Kirsten Jensen, museumsdirektør Ole Lass Jensen og lokalhistorisk formand Asger Berg
 • Drabantgarden underholder