Hillerøds nye eventyrlige legeplads på Posen

Hillerød.nu har taget en snak med landskabsarkitekt Louise Risør omkring den kommende nye legeplads på posen. Hillerøds børn kan se frem til en legeplads fyldt med natur, fantasi og eventyrlig udsigt, men først skal børnene selv på banen med deres meninger.

Landskabsarkitekterne fra Thing Brandt Landskab er blevet valgt til rådgiver på legepladsprojektet, da de har stor erfaring fra tidligere vellykkede projekter, der ligeledes omhandler børn og byrum. Se mere her.

De har en meget landskabelig tilgang til projektet, forstået på den måde at de bruger de grønne omgivelser, søen og slottet som inspiration. Det hele skal ende ud i en grøn legeplads, der skal passe ind på området på Posen.

Børnene inddrages i processen igennem leg

Det skal være en legeplads for alle børn. Der skal dermed også være plads til de lidt ældre børn, der kan udfolde deres leg og fantasi. Der skal indarbejdes steder, som voksne også kan bruge, eksempelvis til opvarmning inden en god løbetur rundt om Slotssøen.

Foreløbig oversigt:

• Maj – børneworkshop
• Inden sommeren – forslaget godkendes af styregruppen
• Omkring juletid – legepladsen indvies med lys og god vinterstemning

Til maj afholdes der en børneworkshop for Hillerøds børn og der har været så stor interesse for projektet, at der allerede er fuldt booket. Det er vigtigt for landskabsarkitekterne også at inddrage børnene, så deres oplevelser med workshoppen kommer i spil og de små stemmer også bliver hørt.

Børneworkshoppen bliver et event i samarbejde med Frederiksborg Slot og vil foregå dels på Slottet dels på Posen. Det bliver en skattejagt, hvor børnene med fotos skal indfange inspiration igennem temaer som konger, dronninger, Frederiksborg Slot og parforce landskaberne. Alle sanserne kommer i spil, og det er netop disse, der er guld værd for arkitekterne til at lave den endelige plan over legepladsen.

Hvis alt går planmæssigt bliver legepladsen indviet i slutningen af året. Dermed lægges der også op til at det er en legeplads, der skal bruges hele året rundt, ligesom den nuværende.

Kun fantasien sætter grænserne

De gængse legeredskaber, man finder på mange legepladser kommer ikke til, at fylde på den nye legeplads på Posen. På den anden side appellerer man til fantasiens leg og der kommer til en være en genkendelse i legepladsen i form af temaer, man også kan finde i parforce landskabet og på Frederiksborg Slot.
Legepladsen bliver dermed en lille fortælling i sig selv, der skal inspirere til, at gå på videre opdagelse.