Hillerød er førende i at samarbejde

– Mange byer tænker stadig i siloer, men i Hillerød har vi skabt en samforståelse mellem forskellige brancher og kommunen, siger Erik Helmer Pedersen, direktør i C4 og Hillerød ByForum.

Ifølge en artikel i Hillerød Posten den 23. oktober har man i udlandet succes med at arbejde efter BID-modellen, som står for Business Improvement Districts. Den model forudsætter, at alle butikker og ejendomsejere i et afgrænset område betaler ind til den fælles byudvikling. Dansk lov tillader ikke, at man kan tvinge alle parter til at betale. Derfor har Hillerød valgt at arbejde efter den sammenlignelige model Town Center Management, der er baseret på et frivilligt samarbejde mellem erhvervsliv, ejendomsejere og kommune. Hillerød ByForum blev etableret i marts 2017, og resultatet er en forstærket indsats inden for markedsføring, aktiviteter og udvikling af byliv.

– I mange år haltede Hillerød bagefter, fordi vi ikke havde en hjemmeside, der kunne præsentere vores bys tilbud over for kunder og borgere – for i dag eksisterer man ikke, hvis man ikke kan findes på internettet, siger Erik Helmer Pedersen.

Det er nu snart et år siden, at hjemmesiden Hillerød.nu blev lanceret (i december 2017). Den er finansieret af Hillerød ByForum, som består af Hillerød Shoppings 150 forretninger, liberale erhverv, ejendomsejere, Hillerød Kommune, kulturlivet og frivillige. Hillerød.nu giver overblikket over events, café- og restaurationsliv, shopping, advokater, banker, kulturliv, frisører og skønhedspleje m.m.

Det har også på grund af byens samarbejde været muligt at arrangere flere events, bl.a. Hillerød Slotssø Byfest, TV 2 Charlie Rockshow og senest en storskærm-event på Torvet med en direkte transmission af Danmarks Radios Kim Larsen- mindekoncert.

Erfaringen fra udlandet viser, at alle byens parter må investere i bymiljøet uden for deres egen butik eller ejendom. Det er ikke nok, at der er hyggeligt inde i en forretning – vejen dertil skal også være en god oplevelse.
Ifølge Mikkel Niess, indehaver af konsulentvirksomheden BIDdanmark, er detailhandlens udfordringer de samme overalt uanset byernes størrelse. Til Hillerød Posten har han udtalt, at internettet presser omsætningen, og der er behov for at nytænke den enkelte forretning og det samlede handelsmiljø.

Forskellen mellem store og små byer kan dog være, at det er nemmere at rekruttere frivillige i små byer, hvor patriotismen blandt lokale borgere og foreninger er større, og den opbakning gør sig gældende i Hillerød. Her er mange frivillige, som sørger for, at der er hænder til at gennemføre så mange aktiviteter året rundt. Senest har Hillerød Kræmmermarked besluttet at fortsætte under navnet Hillerød Events, fordi de brænder for at skabe liv i Hillerød og samtidig skaber rammerne for, at de mange frivillige tjener penge til deres foreninger.

– I Hillerød ByForum bidrager alle til det arbejde, der aftales omkring bordet. Samtidig har alle også en større indflydelse end før. Handlen og ejendomsejerne får mulighed for at få politikere og forvaltning direkte i tale, og Hillerød Kommune får adgang til at se byen fra de privates synsvinkel og mulighed for at skabe synergier i langt højere grad end før. Og det fører alt sammen til den samforståelse, der er nødvendig for at bevare Hillerød som Nordsjællands handelscentrum, konstaterer Erik Helmer Pedersen.