Gammel brolægning fra 1600-tallet fundet under Slotsgade

Siden maj 2022 har arkæologerne fra Museum Nordsjælland fulgt Hillerød Forsynings gravearbejde i forbindelse med etablering af separatkloakering i Hillerød bymidte. Hillerød.nu har fået fortalt historien om fundene af arkæolog Nina Heineth fra Museum Nordsjælland.

I historisk tid har Fisketorvet og Slotsgade set noget anderledes ud end i dag med gamle bindingsværkshuse, baggårde og stræder. Husene er revet ned og der er fyldt meget jord på. Da de nye kloakrør nogle steder skal ned i en dybde af 3 m, er der stor sandsynlighed for at støde på gamle fundamenter, brolægninger og andre spændende anlæg fra Hillerøds tidlige historie.

Byskriverstræde (i dag Fisketorvet)
På Fisketorvet er der fundet spor fra en brolægning, der kunne tilhøre et gammelt stræde kaldet Byskriverstræde. Det eksisterer ikke længere. Der blev også fundet flere husfundamenter på Fisketorvet fra forskellige tidsperioder. De ældste er fra starten af 1600-tallet og de yngste helt op til 1900-tallet. Man kunne se, at de gamle huses stenfundamenter var blevet genbrugt i fundamentsvægge til kældre fra starten af 1900-tallet.

Slotsgade og Slangerupgade
I Slotsgade og Slangerupgade har arkæologerne fra Museum Nordsjælland pletvis kunnet finde gamle brolægninger og trævandrør, der har været en del af Hillerøds vandforsyning i 1700- og 1800-tallet. Brolægningerne har fungeret som hovedfærdselsvej ind til Frederiksborg Slot samt adgangsvej mellem renæssancebyen og slottet. De mange forskellige brolægninger ligger i forskellige dybder (nogle steder 2 m dybt) og vidner om, at Slotsgade og Slangerupgade har været befærdede veje, der jævnligt er blevet repareret, siden slottet blev opført i sidste halvdel af 1500-tallet.

På billedet ses brolægning i 2 meters dybde i Slotsgade. Brolægningen har ligget helt op til kanten af Slotssøen, som den så ud i 1600-1700-tallet.