Nicolai Bloch Duo spiller i SlotsArkaderne

Slotsarkaderne 225 — 10. november 2018 — 12:00–14:00

Musik i SlotsArkaderne

Nicolai Bloch Duo spiller på torvet v/Telenor

Slotsarkaderne 225
10. november 2018
12:00–14:00