Erhvervspolitisk træf 21. juni

Hillerød Kommune er en erhvervsvenlig kommune – hjælp os til at blive endnu venligere!

Hillerød Byråd inviterer til inspirationsmøde
21. juni 2018, 17:00-19:00
Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Hillerød Byråd er vært for et inspirationsmøde om erhvervspolitikken i Hillerød Kommune. Vi har inviteret virksomheder i Hillerød Kommune, C4 Videncenter, erhvervs– og interesse-organisationer, uddannelser og Væksthus Hovedstaden til at dele deres oplevelser og for-tælle os, hvad de mener virker eller ikke virker.
Vi skal finde lokale løsninger på, hvad det kræver af kommune – jobcenter, byggesagsbe-handling, infrastruktur, udbudspolitik, skatter og afgifter og ikke mindst service – at frem-me et erhvervsklima, der har fokus på at skabe gode arbejdspladser og på virksomheder og branchers behov.
Hillerød er en udviklingskommune. Vi har et stort, varieret erhvervsliv med betydelige in-ternationale virksomheder, mange håndværksvirksomheder, markante offentlige arbejds-pladser og et rigt og varieret handelsliv. Vi står over for store udviklingsmuligheder i Hille-rød, som vi arbejder hårdt for at realisere.
Vi har også inviteret foredragsholder Karen-Marie Lillelund til at give os en forfriskende og humoristisk opskrift på ”god service”, som blandt andet handler om viljen til at kommuni-kere med mennesker, vi ikke kender.
Vi ser frem til et udbytterigt erhvervspolitisk træf til fælles inspiration og indsigt.
Kirsten Jensen Thomas Elong
Borgmester Udvalgsformand
 

Læs hele invitationen og tilmeld dig: Klik her