Nye træer på vej i Slotsgade

I forbindelse med separatkloakeringen i Slotsgade bliver der plantet nye træer. Træerne skal være med til at skabe en grønnere og hyggeligere bymidte.

Træerne er også med til at øge biodiversiteten, sænke temperaturen med skygge og medvirke til at tilbageholde regn ved kraftigt regnvejr og skybrud.

I samarbejde med Hillerød Forsyning anlægger Hillerød Kommune derfor de nye plantebede i Slotsgade på en sådan måde, at tagvandet ledes direkte til et underjordisk magasin under træerne i stedet for til kloakken. På den måde kan træerne i tørre perioder hente vand derfra, og de kraftige regnmængder, der kommer ved for eksempel skybrud, kan blive gemt til efterfølgende tørkeperioder. Eventuelt overskydende vand ledes i forsyningens ledning, hvor det efter rensning ledes ud i Slotssøen.

”Det er noget af et puslespil at lave plantebedene, fordi der ligger mange rør og kabler nede i jorden. Men til gengæld får vi en Slotsgade med 17 smukke træer og en meget miljøvenlig løsning,” siger projektleder Louise Risør fra Hillerød Kommune.

Plantehullerne forventes at være klar til de nye træer i november 2023.

Separatkloakeringen i Slotsgade forventes afsluttet i november 2023, og i 2024 påbegyndes separatkloakering i Helsingørsgade.

Læs mere om Slotsgadeprojektet på Hillerød Forsynings hjemmeside her.