Bestyrelsen

SlotsArkaderne

Christina Nymand Nielsen
Marketing manager, SlotsArkaderne

Christina Nymand Nielsen

Carina Heiden
Designers Market, formand for SlotsArkaderne

Carina Heiden

Hillerød Cityforening

Morten Buch
HL-Mode

Morten Buch

Jacob Sundberg
Festsalen Hillerød

Jacob Sundberg

Ejendomsejere

Jesper Steen Lorentzen
Direktør, Frederiksborg Gruppen

Jesper Lorentzen

Per Kampfeldt
Virksomhedskonsulent, cand. merc.

Per Kampfeldt

Simon Hansen
Center Manager, DEAS A/S

Simon Hansen

Geir Lægreid
Privat ejendomsejer, Helsingørsgade

Hillerød Kommune

Kirsten Jensen (A)
Borgmester

Kirsten Jensen

Louise Colding Sørensen (A)
Byrådsmedlem

Louise Colding

Dragan Popovic(V)
Byrådsmedlem

Dragan Popovic

Søren P. Østergaard (V)
Byrådsmedlem

Søren P. oestergaard

Liberale erhverv

Erik Turley
Advokat, Advokathuset Nordsjælland

Erik Turley

Kultur

Carsten Larsen
Direktør, FrederiksborgCentret

Carsten Larsen

Frivillige

Leo Knudsen

Leo Knudsen