Bestyrelsen

SlotsArkaderne

Nanna Sofie Madsen
Marketing manager, SlotsArkaderne

Nanna Sofie Madsen

Carina Heiden
Designers Market, formand for SlotsArkaderne

Carina Heiden

Hillerød Cityforening

Morten Buch
HL-Mode

Morten Buch - Foto: Frederik Frost

Jacob Sundberg
Festsalen Hillerød

Jacob Sundberg

Ejendomsejere

Jesper Steen Lorentzen
Direktør, Frederiksborg Gruppen

Jesper Lorentzen

Per Kampfeldt
Virksomhedskonsulent, cand. merc.

Per Kampfeldt

Christina Nymand Nielsen
Center Manager, DEAS A/S

Christina Nymand Nielsen

Geir Lægreid
Privat ejendomsejer, Helsingørsgade

Hillerød Kommune

Kirsten Jensen (A)
Borgmester

Kirsten Jensen

Louise Colding Sørensen (A)
Byrådsmedlem

Louise Colding

Dragan Popovic(V)
Byrådsmedlem

Dragan Popovic

Dan Riise (V)
Byrådsmedlem

dan riise

Liberale erhverv

Erik Turley
Advokat, Advokathuset Nordsjælland

Erik Turley

Kultur

Carsten Larsen
Direktør, FrederiksborgCentret

Carsten Larsen

Frivillige

Lars Bo Jørgensen

lars bo
X